Oryginalny sygnał PST

Metody PST nie należy utożsamiać z innymi stosowanymi współcześnie metodami leczenia polem magnetycznym!

Jedyną ich wspólną cechą jest wykorzystywanie pola  elektromagnetycznego, a zwłaszcza jego znamiennej zdolności przenikania w całości przez ciało człowieka (przez wszystkie jego struktury) jako nośnika emitowanego sygnału, przy czym sygnały te są zasadniczo różne.

W przypadku PST sygnałem tym jest impuls prądu stałego, emitowany ze zmienną częstotliwością oraz intensywnością. Tak więc sygnały te charakteryzuje niska częstotliwość oraz nieduże natężenie energii.

Główne różnice pomiędzy PST a tradycyjnymi terapiami wykorzystującymi pole magnetyczne (cewka Krausa-Lechnera czy PEMF - Pulsujące Pola Elektromagnetyczne) są wyraźnie widoczne na ilustracjach zamieszczonych poniżej:

1. Cewka indukcyjna Krausa - Lechnera

Wskazana cewka indukcyjna pracuje przy pomocy pola magnetycznego opartego o prąd zmienny, przez co powstaje sinusoidalny kształt fali. Sygnał ten nie odpowiada temu, co fizjologiczne, ponieważ czynności elektryczne w żywych organizmach zachodzą według procesów zorientowanych na prąd stały.

Rys. 1. System cewki indukcyjnej Krausa-Lechnera z polem magnetycznym opartym o prąd zmienny
Terapia polem magnetycznym, sinusoidalny kształt fali prądu zmiennego

2. PEMF - Pulsujące Pola Elektromagnetyczne

Technologia PEMF, pracując przy pomocy pulsujących pól elektromagnetycznych, wykorzystuje stale powtarzany sygnał oparty o prąd stały. Sygnał ten jest przenoszony ze specyficzną intensywnością i z określoną częstotliwością oraz pozostaje stały podczas całego leczenia.

Terapia Sygnałem Pulsacyjnym (PST) to logiczny rozwój technologii PEMF. Praca i badania nad PEMF, w tym badania in vitro na hodowlach komórek, były istotną podstawą do stworzenia przez dr Richarda Markolla technologii PST.

Rys. 2. Urządzenia PEMF wykorzystujące pulsujące pole magnetyczne
Prostokątne impulsy PEMF oparte o prąd stały

3. PST - Terapia Sygnałem Pulsacyjnym

PST wytwarza, w charakterze stymulatora, odwrotnie niż PEMF, zmienny prostokątny sygnał pola magnetycznego, który w czasie terapii jest przekazywany naprzemiennie. Intensywność tych prostokątnych impulsów plasuje się w zakresie między 0,5 i 1,5 miliTesla, natomiast częstotliwość impulsów znajduje się w zakresie 10 i 20 Hz. Tak więc sygnały charakteryzuje niska częstotliwość oraz nieduże natężenie energii.

Rys. 3. PST charakteryzuje się emisją szczególnych sygnałów
Prostokątne impulsy PST zmiennych jednokierunkowych biologicznych sygnałów


Zalecenia PST

Artroza

Bóle stawów

Bóle kręgosłupa

Ból kolana

Fizjoterapia

Fizykoterapia

Rehabilitacja

Magnetoterapia

Kontakt

Piotr Witkowski

ul. Jagiellońska 67 / 71

42-200 Częstochowa

e-mail: biuro@pst-polska.pl

tel. 607 694 549

Mapa dojazdu