Badania kliniczne


25 programów badawczych w placówkach naukowych na całym świecieOstatnie z badań przeprowadzone zostało w jednym z najbardziej prestiżowych Europejskich Uniwersytetów: Policlinica Tor Vergata in Roma. "Pain Management Center" na Uniwersytecie Medycznym Tor Vergata (PTV)Ostatnie z badań przeprowadzone zostało w jednym z najbardziej prestiżowych Europejskich Uniwersytetów: Policlinica Tor Vergata in Roma. "Pain Management Center" na Uniwersytecie Medycznym Tor Vergata (PTV)

Istota i czas trwania badania Instytucja, w której prowadzono badania oraz publikacje (jeśli mają zastosowanie)Wskaźnik sukcesu (%)
Uwagi
DB1 i DB2 (Badania pilotażowe) Podwójnie ślepe badanie klinicznych rezultatów leczenia osteoporozy przy pomocy Pulsujących Pól Elektromagnetycznych

1990-1991
Uniwersytet Yale, Connecticut, Journal of Rheumatolgy, 1993
20(3):456-460

Około 70%
 • Różnice w średnich pomiędzy grupami leczonymi a grupami, u których stosowano placebo były oceniane przy pomocy testu t
 • Dobre i bardzo dobre rezultaty z dużym znaczeniem statystycznym
DB-3 Rezultaty leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego przy pomocy Pulsujących Pól Elektromagnetycznych

1991-1992

DB-4 Rezultaty leczenia choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego

przy pomocy Pulsujących Pól Elektromagnetycznych

1991-1993
Trzy Centra Badawcze prowadzące badania zgodnie z protokołem Uniwersytetu Yale, Connecticut

Journal of Rheumatolgy, 1994
21: 1903-1911

Około 70%
 • Różnice w średnich pomiędzy grupami leczonymi a grupami, u których stosowano placebo były oceniane przy pomocy testu t
 • Dobre i bardzo dobre rezultaty z dużym znaczeniem statystycznym
Początkowe otwarte badanie

Prospektywne badanie wykorzystywania Terapii Bardzo Niskich Indukcji Elektromagnetycznych do leczenia pacjentów z zapalnymi i niezapalnymi schorzeniami stawów

1990-1991
Uniwersytet Yale, Connecticut

Około 70%
 • Różnice w średnich pomiędzy grupami leczonymi a grupami, u których stosowano placebo były oceniane przy pomocy testu t
 • Dobre i bardzo dobre rezultaty z dużym znaczeniem statystycznym
Otwarte badanie 1

Prospektywne badanie wykorzystywania Terapii Bardzo Niskich Indukcji Elektromagnetycznych do leczenia pacjentów z zapalnymi i niezapalnymi schorzeniami stawów

1990-1991
Uniwersytet Yale, Connecticut

Około 70%
 • Dobre i bardzo dobre rezultaty z dużym znaczeniem statystycznym
 • PST może być skuteczna w leczeniu różnych stawów zaatakowanych chorobą zwyrodnieniową, jak również w leczeniu rożnych rodzajów zapalenia stawów, i/lub innych schorzeń stawów
Otwarte badanie 2

Prospektywne badanie wykorzystywania Terapii Bardzo Niskich Indukcji Elektromagnetycznych do leczenia pacjentów z zapalnymi i niezapalnymi schorzeniami stawów

1991-1993
Trzy Centra Badawcze prowadzące badania zgodnie z protokołem Uniwersytetu Yale, Connecticut

Około 70%
 • Dobre i bardzo dobre rezultaty z dużym znaczeniem statystycznym
 • PST może być skuteczna w leczeniu różnych stawów zaatakowanych chorobą zwyrodnieniową, jak również w leczeniu różnych rodzajów zapalenia stawów, i/lub innych schorzeń stawów
Terapia Sygnałami Pulsacyjnymi:

Leczenie przewlekłego bólu spowodowanego urazowym zniszczeniem tkanki miękkiej

1997-1998
Uniwersytet McGill, Vancouver, Kanada
International Medical Journal 1999, 6(3):167-173.
   
72,5%
 • Znaczna poprawa w obu grupach - analiza parowych testów t danych sprzed i po leczeniu
 • PST jest skuteczna w leczeniu urazów tkanki miękkiej, tak jak w leczeniu chorób zwyrodnieniowych stawów
[Skuteczność Terapii Sygnałami Pulsacyjnymi (PST) w leczeniu bolesnej choroby zwyrodnieniowej kolana]

(podwójnie ślepe badanie kontrolowane placebo)

1997-1998
Szpital Cochin, Paryż, Francja

American College of Reheumatolgy, listopad 1998 Presentation
Arthritis Rheum. 1998; 41(3) (dodat.) : S.357.
Arthritis + rheuma, 2002;

22(2):101-104.

76,9%
(3 miesiące po zakończeniu leczenia)
 • Statystyczne znaczenie zostało uzyskane po dziewiątym leczeniu PST i po 3 miesiącach od zakończenia leczenia - VAS (p<0.01) i index Lequesne (p<0.05)
 • Dobre i bardzo dobre rezultaty z dużym znaczeniem statystycznym
[PST (Terapia Sygnałami Pulsacyjnymi):Propozycja ochrony chrząstki metodami fizycznymi (Prospektywne badanie kliniczne dotyczące choroby zwyrodnieniowej kolana oraz bólu dolnego odcinka pleców)

1998
Szpital Niguarda, Milano, Włochy, La Rabilitazione - Revista di Medicina Fisca a Riabilitazione. Kwiecień-Czerwiec, 1998; 31(2): 51-59
   
Ból kolana: od 17.8% do 68.4% poprawy w funkcjonowaniu kolana

Ból dolnego odcinka pleców: 50% zmniejszenie bólu po 6 tygodniach
 • Znaczna poprawa po zakończeniu leczenia
 • Długoterminowe efekty leczenia PST
 • PST jest skuteczna w radzeniu sobie z bólem oraz w radzeniu sobie z patogenezą bolesnych symptomów
[Wykorzystanie Terapii Pulsacyjnymii Sygnałami (PST)przy leczeniu zapalenia stawów ręki]

1999-2000
Szpital Niguarda, Milano, Włochy, La Rabilitazione - Revista di Medicina Fisca a Riabilitazione.
Wrzesień 2000
33(3): 109-114

Od 76.19% do 80.95% przypadków wykazało skuteczność
 • Rezultaty skuteczności w 76.19% przypadków według VAS i w 80.95% przypadków według wskaźnika bólowego upośledzenia sprawności
 • Znaczna poprawa odnotowana podczas kontroli po 6 miesiącach od zakończenia leczenia
 • Długoterminowe efekty leczenia PST
[Wykorzystanie Terapii Pulsacyjnymi Sygnałami (PST)przy leczeniu choroby zwyrodnieniowej kolana]

2000-2001
Szpital Niguarda, Milano, Włochy, La Rabilitazione - Revista di Medicina Fisca a Riabilitazione
Grudzień 2001
34(4):213-218

Od 71.4% do 87% przypadków wykazało skutecznośc
 • Rezultaty skuteczności w 71.4% przypadków według VAS i w 87% przypadków według wskaźnika bólowego upośledzenia sprawności
 • Duże znaczenie statystyczne
Proceduralna propozycja dla pacjentów cierpiących z powodu choroby zwyrodnieniowej kolana w drodze zastosowania PST kontra placebo 1999-2002
Uniwersytet Siena, Siena

Skuteczność w ponad 50% przypadków
 • Statystycznie istotne różnice zostały zaobserwowane pomiędzy obiema grupami
[Wstępne rezultaty leczenia kostno-chrzęstnych urazów kolana leczonych przy pomocy Terapii Pulsacyjnymi Sygnałami (PST)
Universita degli Studi di Catania

50% poprawa po pierwszym tygodniu leczenia, 100% poprawa po 3 miesiącach od zakończenia leczenia
 • Średnia wartość 2.5 została uzyskana dla subiektywnego bólu zgodnie z VAS po 3 miesiącach od zakończenia leczenia
 • Całkowita ulga w bólu i poprawa jakości życia
 • Duże znaczenie statystyczne
[Długoterminowe rezultaty otrzymane dzięki Terapii Sygnałami Pulsacyjnymi (PST)]

1998-1999
Szpital Niguarda, Milano, Włochy, La Rabilitazione - Revista di Medicina Fisca a Riabilitazione
Styczeń-marzec 1999;
32(1):11-15

85.26% poprawa funkcjonowania, po jednym roku od zakończenia leczenia
 • Osiągnięto 85.26% poprawę oszacowaną w oparciu o 10 testów funkcjonalności
 • Długoterminowe efekty działania PST zmniejszyły intensywność bólu i wpłynęły na poprawę funkcjonalności, 1 rok po zakończeniu leczenia
Prospektywne kliniczne badanie weryfikujące skuteczność PST w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego i stawu biodrowego oraz choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego

1997
Centrum Leczenia PST, Monachium, TU Monachium
Medycyna sportowa; grudzień 1998 XIV(89) 31-34
Presentation Norddeutche Orthopadenvereinigung e.V. 48 Czerwiec 1999
Poster Presentation - 14 GOTS, Czerwiec 1999 Monachium

73,9%
 • Zmniejszenie początkowych dolegliwości w odniesieniu do wszystkich 4 badanych parametrów w 73.9% zgodnie z VAS
[Rezultaty wieloogniskowego badania klinicznych efektów Terapii Sygnałami Pulsacyjnymi w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kolana (choroba zwyrodnieniowa kolana stadium II i III według Kallegrena)]

1999-2001
Ludwig-Maximilians-Universitat, Monachium
Orthropadische Praxis. 2001
37(11): 701-709

U 73% pacjentów reakcja na leczenie była pozytywna
 • Parowe i nieparowe wyniki dla indeksu Lequesne choroby zwyrodnieniowej kolana przed zastosowaniem leczenia PST i po 6 miesiącach od zakończenia leczenia PST przy użyciu testów Mann-Whitney U i Wilcoxon (odpowiednio p<0.0001 i p<0.001)
 • Zarówno parowe jak i nieparowe wyniki VAS przed zastosowaniem leczenia PST i po 6 miesiącach od zakończenia leczenia PST ukazały p<0.0001
 • Duże znaczenie statystyczne
Stałe badanie prospektywne (VITAL)

1996-2001
Ludwig-Maximilians-Uniwersitat, Monachium

U 73% pacjentów reakcja na leczenie była pozytywna
 • Wyniki były otrzymane w oparciu o VAS i indeks Lequesne
 • Duże znaczenie statystyczne
[Zastosowanie Terapii Sygnałami Pulsacyjnymi w leczeniu przemieszczenia się przedniego krążka(badanie obserwacyjne)]

zakończone w 1998
Humboldt- UNiwersitat, Berlin
Deutsche Zahnarztliche Zaitschrift mit Deutsche Zahn-, Mud- Und Kieferheilkunde, kwiecień 1999 54(40): 284-287
   
73%
 • Testy SPSS I Friedman zostały wykorzystane do oceny statystycznej otrzymanych danych (p<0.05)
 • Po zakończeniu leczenia, 58% pacjentów było w stanie otworzyć szczękę w granicach 37-40.5 mm
 • Znaczna ulga w bólu
[Zastosowanie Terapii Sygnałami Pulsacyjnymi w leczeniu artropatii stawu skroniowo-żuchwowego - wstępne wyniki podwójnie ślepej próby]

1997-1998
Humboldt- Universitat, Berlin

Znaczna skuteczność
 • Wyniki zostały otrzymane dzięki zastosowaniu VAS (0-100%)
 • Znaczna ulga w bólu
 • Poprawa ruchomości oraz możliwości otwierania dolnej szczęki
Łagodne tinnitus auris (brzęczenie w uszach) - badanie pilotażowe

1999-2000
Centrum Medyczne ENT

Po 12 tygodniach u 52% pacjentów odnotowano znaczną poprawę a u 22% nastąpił całkowity zanik symptomów
 • Znaczna i całkowita poprawa u 52% pacjentów (Goebel-Hiller)
 • Długoterminowe efekty leczenia PST
Chroniczne tinnitus auris (brzęczenie w uszach) - badanie pilotażowe

1999-2001
Centrum Medyczne
 • Całkowita poprawa została odnotowana po 3 miesiącach od zakończenia leczenia
 • Długoterminowe efekty leczenia PST
Losowe wieloogniskowe podwójnie ślepe badanie kliniczne dotyczące tinnitus auris (brzęczenie w uszach) Praktyki medyczne i kliniczne

Prezentacja na kongresie HNO w Drezden, Niemcy 27-05-2003
 • Znaczna poprawa w stopniu dolegliwości choroby, poi 12 dniach od zakończenia leczenia, po 6 tygodniach i 3 miesiącach
 • Długoterminowe efekty leczenia PST
Trzy prospektywne badania kliniczne prowadzone w Berlinie, Nurembergu, i Monachium, Niemcy dotyczące tinnitus auris (przewlekłe brzęczenie w uszach) - stadium II, III i IV,

1997-2000
Praktyki medyczne i kliniczne
 • Znaczna poprawa u 52% pacjentów
 • Dalsza poprawa po zakończeniu leczenia i po kolejnych 6 tygodniach u kolejnych 25% pacjentów
 • Żadnych niekorzystnych skutków ubocznych


Ukończone badania in vitro

Istota i czas trwania badania Instytucja prowadząca badanie

Publikacje
Uwagi
Stymulacja metabolizmu chondrocytów przeprowadzona przy użyciu pulsujących pól magnetycznych
North Shore University Hospital, Nowy Jork, (filia Cornell University) Stany Zjednoczone

 • Manuscript 1992
 • Inkorporacja siarczanu (p<0.05)po wystawieniu eksplantu chrząstki na działanie PST, utrzymanego w hodowli organu
 • Wzrost poziomu proteoglikanu - dowód na skutecznośc leczenia chorób zwyrodnieniowych stawów
Terapia Sygnałami Pulsacyjnymi (PST) zwiększa stężenie proteoglikanów w ludzkich kulturach chondrocytów
Instytut Reumatologii, Uniwersytet Siena, Siena, Włochy

 • Bioelectromagnetic -Society [BEMS]Twenty-second Annual Meeting Abstract Book, Monachium, Niemcy, 11-16 czerwca 2000:48
 • Ann Rheum Dis. 2002;
 • 61:1032103
 • Stymulacja leczonych PST chondrocytów IL-B skutkowała odbudową struktur komórkowych i syntezą proteoglikanów (p<0.05)
 • Brak znacznych różnic w kulturach komórek poddanych cyklom nacisków
 • Wzmocnienie odbudowy chrząstki, zwiększenie inkorporacji [3H]-tymidyny i wchłaniania [35SO4] (produkcja glikozaminoglikanu), zaobserwowane dzięki transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) i skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), komórek leczonych PST
Terapia Sygnałami Pulsacyjnymi (PST) stymuluje mitozę ludzkich chondrocytów w hodowli
Praxis fur Orthopadie Und Sportstraumatologie, Kolonia, Niemcy
   
 • Singapore Humanitis Press, w postępowaniach, Dziesiąta Międzynarodowa Konferencja Inżynierii Biomedycznej w Singapurze, Grudzień 2000, 473-474
 • Statystycznie znacznie większe wskaźniki mitozy w hodowlach ludzkich komórek chondrocytów wystawionych na działanie PST
[Wpływ działania PST na trójwymiarowe hodowle chondrocytów: badanie in vitro] Centrum Uniwersyteckie, Charite, Humboldt University, Berlin, Niemcy
   
 • Prezentacja podczas the Dautsches PST Symposium [sympozjim PST]Salzburg, Austria, 19 maja 2001
 • Prezentacja podczas pierwszego odbywającego się co dwa lata spotkania Tissue Engineering Society ETES-2001 Symposium of International Cartilege Repair Society (ICRS), Freiburg, Niemcy, 7-10 listpada, 2001
 • Biochemiczne analizy wykazały zwiększone gromadzenie się kolagenowych składników macierzy , w łękotkowych i artretycznych kulturach chondrocytów, leczonych PST
 • Hodowla chondrocytów stawowych wykazała nieznaczne wzmocnienie syntezy kolagenu
 • Hodowla chondrocytów łękotkowych wykazała znaczne długoterminowe tworzenie się macierzy (aż do 6 miesięcy), po zakończeniu leczenia PST
Badanie klinicznych efektów działania PST na maź stawową przy chorobie zwyrodnieniowej stawów Aguste-Victora-Hospital, Berlin, University of Erlangen

 • Prowadzone w latach 1998-2001, będzie opublikowane
 • Statystycznie znaczna różnica w poziomach MMP-1 i 9, pomiędzy okresem przed i po leczeniu PST- testy t
 • Zwiększone poziomy MMP-1 i 9 sugerują, że PST może zapewnić szybkie rozpoczęcie odbudowy zniszczonej tkanki-KATABOLIZM(p<0.05)
 • Statystycznie znaczne różnice w intensywności bólu, przed i po leczeniu PST, z ulgą pojawiająca się wraz z czasem - długoterminowe efekty leczenia PST(p<0.05)


Obecne badania kliniczne

Istota badania Instytucja prowadząca badanie

Rok rozpoczęcia badania
Przypuszczalny rok zakończenia badania

Uwagi
Tinnitus auris (chroniczne brzęczenie w uszach)
Praktyka Medyczna
   
1997
nieokreślony
   
 • Badanie trwa
 • Na dzień 22 sierpnia 2003, 194 pacjentów albo ukończyło leczenie albo jest w jego trakcie
[Badanie weryfikacyjne efektów leczenia PST u pacjentów ze zdiagnozowaną osteoporozą] Infinomed- Institut fur Innovative Medizine, Monachium, Niemcy

2002
Około 70%

13 listopada 2003- technologia PST została zatwierdzona do leczenia osteoporozy. Obecnie dostępne są urządzenia do leczenia kręgosłupa.
Ostateczne podwójnie ślepe badanie kliniczne dotyczące tinnitus auris (brzęczenie w uszach) Johannes-Gutenberg-University of Mainz, Niemcy
   
2003
2004

 • Badanie trwa
 • Prof. dr W Mann z Mainz, Niemcy, jest Głównym Badaczem
 • Zatwierdzanie przez Komisje Etyczną jest w toku
Długoterminowe, wieloogniskowe, post-marketingowe badanie nadzorujące Terapii Sygnałami Pulsacyjnymi (PST) w leczeniu osteoporozy *Immanuel-Krankenhaus Rheumaklinik, Berlin-Wannesee ProGelenk Zentrum, Berlin-Wilmersdorf

Czerwiec 2004
Około 1 roku

 • Badanie trwa
 • 13 listopada 2003 ?BMST otrzymało międzynarodowe ISO 9000, certyfikat medyczny IEC 93-42 oraz zatwierdzenie technologii PST do leczenia osteoporozy
 • Dr J. Semler, Niemcy, kierownik wydziału i ekspert ds. osteoporozy w Berlinie, Niemcy jest Głównym Badaczem
 • Konspekt 2 protokołu został zweryfikowany i protokół jest obecnie sporządzany

Zalecenia PST

Artroza

Bóle stawów

Bóle kręgosłupa

Ból kolana

Fizjoterapia

Fizykoterapia

Rehabilitacja

Magnetoterapia

Kontakt

Piotr Witkowski

ul. Jagiellońska 67 / 71

42-200 Częstochowa

e-mail: biuro@pst-polska.pl

tel. 607 694 549

Mapa dojazdu