Czy terapie PST są terapiami niezależnymi czy też mogą być stosowane w połączeniu z innymi formami leczenia?  
Terapie PST mogą być stosowane niezależnie lub w połączeniu z innymi metodami leczniczymi, jeśli są zalecane przez lekarza. PST przynosi bardzo dobre efekty zastosowane po zabiegach chirurgicznych (skraca okres rekonwalescencji o połowę).

Przykładowo:
Jeśli nastąpi oderwanie więzadła od kości, to nie ma innej możliwości niż tylko poddanie pacjenta operacji chirurgicznej, która naprawi to uszkodzenie. Jednak aby skrócić okres leczenia po operacji,  sugerowane jest zastosowanie terapii PST, która ma na celu pobudzenie organizmu do szybszej regeneracji.

PST jest wykorzystywane (szczególnie przez sportowców) jako środek zapobiegawczy, mający utrzymać w odpowiednim stanie kości, stawy oraz tkankę chrzęstną.
AntyUbezpieczalnia
PRESIDENT
CKM Włókniarz
AZS Częstochowa
Raków Częstochowa
Wykorzystywanie tekstów oraz materiałów graficznych zawartych na stronie bez zgody autorów surowo zabronione!
Copyright © 2008-2018 PST-Polska.pl