W jaki sposób można rozróżnić PST od innych terapii przeznaczonych do leczenia tych samych schorzeń  
Oto lista pytań, które powinny być zadane przy ocenie terapii, które mają leczyć te same co PST schorzenia:

  • Czy były prowadzone adekwatne, odpowiednio kontrolowane podwójnie ślepe badania w jednostkach akademickich?

  • Czy wyniki badań były publikowane w uznanych czasopismach?

  • Jakie badania naukowe  zostały ukończone?

  • Jakie kwalifikacje posiada Dyrektor Naukowy organizacji oferującej urządzenie do terapii, a także jakie są kwalifikacje osób, które prowadziły podstawowe badania i próby kliniczne?

  • Czy patenty dotyczą leczenia czy urządzenia? Czy są to patenty dotyczące procesu działania odnoszące się do technologii czy patenty dotyczące jedynie projektu?

  • Czy istnieje ostateczna baza danych biologicznych efektów leczenia lub urządzenia, a także dane dotyczące długoterminowego bezpieczeństwa stosowania podobne do tych, na które kładziony jest nacisk w przypadku PST.

AntyUbezpieczalnia
PRESIDENT
CKM Włókniarz
AZS Częstochowa
Raków Częstochowa
Wykorzystywanie tekstów oraz materiałów graficznych zawartych na stronie bez zgody autorów surowo zabronione!
Copyright © 2008-2018 PST-Polska.pl