Ile stawów może być leczonych jednocześnie?  
W trakcie terapii (9 lub 12 zabiegów) leczeniu może być poddany obszar tylko jednego stawu! Leczenie kolejnego stawu może być rozpoczęte zaraz po zakończeniu pierwszej terapii.
Nie należy poddawać leczeniu stawów kończyn górnych/dolnych jednocześnie! Przykładowo, należy najpierw poddać terapii jedno kolano, a następnie po skończeniu całego cyklu zabiegów rozpocząć leczenie drugiego kolana.
Wyjątek stanowi kręgosłup, ramiona i biodra, gdzie różne stawy mogą być leczone jednocześnie.
AntyUbezpieczalnia
PRESIDENT
CKM Włókniarz
AZS Częstochowa
Raków Częstochowa
Wykorzystywanie tekstów oraz materiałów graficznych zawartych na stronie bez zgody autorów surowo zabronione!
Copyright © 2008-2018 PST-Polska.pl